ถ่าย OB Switching หรือ Video Switching

คือการถ่ายทดดสด โดยใช้กล้องมากกว่า 1 กล้องขึ้นไป สลับไปมา ทำให้ผู้ชมเห็นภาพ หลายมุมมอง