ถ่าย OB Switching หรือ Video Switching

คือการถ่ายทดดสด โดยใช้กล้องมากกว่า 1 กล้องขึ้นไป สลับไปมา ทำให้ผู้ชมเห็นภาพ หลายมุมมอง 

ค่าให้บริการสด ขึ้นโปรเจคเตอร์ OB Switching

Package ให้บริการถ่ายทอดสด ขึ้นโปรเจคเตอร์ OB Switching และอื่นๆ ในพิธีแต่งงาน หรือพิธีสำคัญๆ ของคุณ